Sommer og varme(re)

Vi må igjen ringe Narvestad og be om opplæring på dette kompliserte boss-huset vårt. 
Dessuten må det være noe galt med kontainerne, for lokket går ikke igjen når den er overfylt.
Vi hadde heller ikke råd til de dyre kontainerne med automatisk sortering, så dette må vi foreløpig gjøre selv – manuelt, før vi kaster. Det henger noen fine bilder på veggen som fort kan oppfattes som noe mer enn dekorasjon.
Det er vel i bosshuset som i alle andre sammenhenger – noe få som ødelegger for de mange. Er du en ressurssterk person, som det heter, så er det fint om gir en hånd til de som strøk i orden & oppførsel og i hvert fall hjelper til med å få lokkene igjen, nå når gradene blir rødere og dyrene flere. På forhånd – og på vegne av alle … takk.

Havnen
Det er lagt ut ny havneplan.
( Greit å vite -siden )